Steun een student met een kanskaart

Hoe werkt het?

Koop een digitale kanskaart en ondersteun het werk van onze stichting: educatieprojecten in ontwikkelings-landen. U kunt deze kaart gebruiken voor uw relaties bij wijze van kerstkaart of kerstgeschenk. 

 

U kunt de digitale kanskaart hier bestellen. Daarbij kunt u uw persoonlijke boodschap aangeven.

 

Het bedrag dat u voor de kanskaart betaalt, bepaalt u zelf.  De minimale bijdrage is 25 euro. Na ontvangst van uw bijdrage op onderstaande rekening, maken wij uw kaart binnen twee dagen in orde.

 

Hartelijk dank namens de studenten.

NL23 ABNA 0459 1189 94


Informatieavond 19 december

Graag nodigen wij u uit voor een lezing van Marianne Darwinkel, arts en oprichtster van North Coast Medical Training College in Kenia. De school ligt in het Kilifi-district.

 

Dit jaar is de eerste lichting studenten afgestudeerd en ruim dertig mensen uit de omgeving hebben er werk gevonden. Haar initiatief kan met recht een succes worden genoemd!

 

Wij steunen de school sinds 2014 en bieden u nu de gelegenheid met Marianne in gesprek te gaan. Daarnaast willen we ons als nieuwbestuur aan u voor te stellen. Ook geven wij een vooruitblik op de koers van de stichting in het komend jaar.

 

Maandag 19 december, 20.00 uur

NME Centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan 28A, Wilnis

 ANBI status

Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde Venen is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting zijn hiermee aftrekbaar van de belasting.

 

RSIN nummer: 8019.97.203

 

Bestuurssamenstelling vindt u hier

 

Het Beleidsplan

Het beleid van SOS De Ronde Venen is door middel van samenwerking met lokale partners kleinschalige educatieprojecten te ondersteunen. Daardoor creeeren we mede verantwoordelijkheid voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten. Daarnaast is een beleidsdoelstelling om met diverse activiteiten en publicaties in De Ronde Venen voorlichting te geven over ontwikkelingssamenwerking.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders (en eventuele vrijwilligers) van de Stichting krijgen geen beloning voor werkzaamheden en/of onkostenvergoeding. Eventueel reel gemaakt kosten kunnen (beperkt) worden vergoed.

 

Doelstelling

Ons doel is:

•    Ondersteuning kleinschalige ontwikkelingssamenwerking

•    Stimuleren van samenwerking  op het gebied van educatie tussen rijk en arm 

•    Ondersteuning van Rondeveense initiatiefnemers van educatieprojecten

 

Activiteiten

Wij organiseren diverse activiteiten voor fondsenwerving en voorlichting.

 

Financiële verantwoording

Wij maken jaarlijks een jaarrekening op, u vindt ze op de website onder jaarverslagen.