Onze missie

Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen ondersteunt kleinschalige educatieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners die mede verantwoordelijkheid nemen voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten.


Wij zijn een stichting die

  • kleinschalige ontwikkelingssamenwerking ondersteunt
  • samenwerking op het gebied van educatie stimuleert tussen rijk en arm 
  • Rondeveense initiatiefnemers van educatieprojecten ondersteunt 

Wij werken met lokale partners in de projecten die we ondersteunen.


Bestuur

Marije Harmsen - Voorzitter

Margreet Kokshoorn - Penningmeester

Rieneke Wabbijn - Secretaris

Stefanie Miltenburg - Bestuurslid

 

Sinds 2015  zijn wij het bestuur van de stichting. Dit doen we omdat we geloven dat onderwijs de sleutel is tot armoedebestrijding. Daar willen wij ons voor inzetten!