Wilt u een van onze projecten steunen?

Dat kan eenvoudig door geld te storten op rekening nummer 

NL23 ABNA 0459 1189 94

tnv Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen.

 

Vermeld daarbij de naam van het project, dan zorgen wij dat het geld goed terecht komt. 

 

U kunt ook algemeen doneren. In dat geval bepaalt het stichtingbestuur aan welke doelen uw geld wordt geschonken. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!