Rabo Fiets Sponsortocht

Het voorjaar zit in de lucht. Het is nog wat fris, maar we hebben er al van kunnen proeven: twee weken geleden was het ruim boven de 20 graden!  Bij mij gaat het dan kriebelen. Lenteweer is fietsweer! Heerlijk erop uit en genieten van het frisse groen en de beestjes in de wei. Fietsen is niet alleen leuk en gezond, maar ook een mooie manier om geld in te zamelen. En dat gaan heel veel mensen weer doen dit jaar. Ze fietsen de Alpe D’Huez of de Mont Ventoux en vragen om sponsoring per afgelegde afstand of beklimming.

Ook voor onze stichting is dit een leuke aanvulling voor de fondsen. Maar, wij houden het wat dichter bij huis met de Rabobank Sponsortocht. Dit jaar wordt deze op zaterdag 9 juni georganiseerd. Het is nog even weg, maar noteert u het toch alvast in uw agenda?
Onze stichting staat in de deelnemerslijst op nummer 50. Een prachtig getal, makkelijk te onthouden. Het enige dat u hoeft te doen is met uw fiets naar de inschrijfpost van de fietstocht te komen en nummer 50 als begunstigd doel aan te kruisen. De concurrentie is fors, want elke sportclub, stichting en vereniging doet mee. In 2017 is er hier in de Ronde Venen in totaal voor 78.950 euro bij elkaar gefietst door 4350 deelnemers voor 245 deelnemende verenigingen, stichtingen en scholen! 1170 mensen fietsten de route van 12 km, 2815 de route van 30 km en 365 de route van 100 km. Voor onze vereniging werd er in totaal 340 euro bij elkaar gefietst. Het enthousiasme van de mensen die voor ons fietsten was groot, dus we hop
en dat het dit jaar nog wat meer wordt. 

 

Daarom het verzoek, doet u mee op zaterdag 9 juni en vult u ons nummer 50 in? Dan zet u zich in voor  kinderen die het minder goed getroffen hebben met onderwijs. Uw bijdrage helpt, samen met het geld van andere donoren om hen toegang tot onderwijs te bieden. Kijk maar op onze website wat we allemaal doen. 

 


North Coast MTC projecten

Een van onze goede doelen is het North Coast Medical training College in Kenia. Zij hebben afgelopen jaar financiele steun van ons ontvangen en Marianne Darwinkel, directeur, bericht ons nu over de resultaten van die projecten.

 

“Het was misschien een moeizaam jaar, maar de steun en support – niet in het minst voor het studiefonds – hebben er voor gezorgd dat vele studenten door konden met hun studie en dat we hier en daar wat extra’s hebben kunnen doen in de gezondheidszorg voor de mensen in de omgeving.”

 

Community Health and Education Center

We kregen steun van Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen om het Community Health and Education Center (CHEC) af te werken en in te richten. Doel van het project is om te zorgen dat zwangere vrouwen uit de omgeving gemakkelijk toegang hebben tot standaardtesten om mogelijke zwangerschapgerelateerde problemen vroeg te herkennen. Bovendien willen we helpen de zorg voor chronische zieken te verbeteren. Vanuit het laboratorium kunnen we bepaalde testen aanbieden. Ook  konden we dankzij dit laboratorium een project met de lokale overheidskliniek starten om de zorg voor suikerziekte en hoge bloeddruk te verbeteren.

 

Bevallingssets

In de ziekenhuizen in Kilifi, Malindi en Mariakani bevallen gemiddeld bijna 40 vrouwen per dag en er was een groot tekort in de hoeveelheid medische middelen om bij de bevallingen te assisteren en infecties en andere problematiek te voorkomen. Dankzij de gulle bijdragen van o.a. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen werd dit project een groot succes! In totaal zijn er, in overleg met de ziekenhuizen, 26 basissets voor bevallingen, 12 sets met extra materialen (bijvoorbeeld as er gehecht moet worden etc.) en een aantal begeleidende materialen (uitzuigers, weegschalen, waterafstotende schorten etc.) gedoneerd aan de drie ziekenhuizen en aan twee kleinere gezondheidscentra. Onze studenten kunnen nu met adequate materialen hun praktijkervaring opdoen.

 

Als stichting zijn wij blij en trots dat onze donaties zo goed terecht gekomen zijn en we daarmee aan een mooie toekomst voor vele jonge Kenianen kunnen bijdragen.


Holy Union Sisters Dar es Salaam

We financieren educatieprojecten waaraan mensen werken die we kennen of waarmee mensen die wij kennen warme banden hebben. Het is altijd fijn als de harde werkers aan door ons gefinancierde projecten Nederland bezoeken zodat we uit de eerste hand de vorderingen en resultaten kunnen horen. Begin februari was zr Annette Farrell in Nederland. we hadden het genoegen om haar te ontmoeten.

 

Zr Annette Farrell is lid van de Holy Union Sisters, een Ierse congregatie. Zij is werkzaam in Dar es Salaam in Tanzania. Al sinds jaar en dag ontvangt Zr. Annette geld van onze stichting. Er is een jaarlijkse bijdrage voor de betaling van schoolgeld voor de allerarmsten. In het verleden is ook de bouw van leslokalen en de inrichting daarvoor door ons gefinancierd.

 

Tanzania telt ruim 50 miljoen inwoners, bijna de helft daarvan is jonger dan 15 jaar. Dat stelt de overheid voor een immense uitdaging op het gebied van onderwijs. In 2000 werd het Millenium Project opgezet met als doel te zorgen voor gratis basisonderwijs voor ieder kind.  Er werd voortvarend te werk gegaan met nieuwe schoolgebouwen en opleidingen voor onderwijzend personeel. Het aantal kinderen groeide echter zo snel, dat op dit moment de scholen overbevolkt zijn.

 

Vanaf het eerste begin, hebben de zusters van de Holy Union congregatie zich gericht op het verbeteren van onderwijs en dat doen zij nog steeds. Het is bewonderenswaardig met welk doorzettingsvermogen en ongelooflijke bevlogenheid zij stapje voor stapje verder komen. In de afgelopen 16 jaar zijn openbare scholen opgericht met hulp van de zusters: Maji Matitu Kindergarten en Primary, Saku Primary en Churwy Primary. Samen geven zijn les aan meer dan 10.000 kinderen! Een fantastische prestatie die we als stichting graag blijven ondersteunen.

 

 


Noah's Arc zegt dank!

Kort geleden schreven we al over onze nieuwe partner in Oeganda: The Pearls of Africa. Een stichting opgezet door Remco en Joanne Kwint (zij komt uit Mijdrecht) die in 2013 met hun kinderen naar Kidusu (Oeganda) vertrokken om zich daar belangeloos in te zetten voor de lokale bevolking.

Noah’s Arc

Onze Stichting financiert de bouw van één van de lokalen van een kleuterschool in het Afrikaanse dorp. De school heet ‘Noah’s Arc’ en er is inmiddels al resultaat geboekt. Dat is op de foto goed te zien. Op het moment dat dit wordt geschreven is ook de dakconstructie al bijna af en dan kan het snel gaan! In december begint de grote schoolvakantie en die loopt tot februari volgend jaar. Naar alle waarschijnlijkheid kan het lokaal in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen worden.

Van Remco Kwint komt het volgende bericht:

Het is een zegen om een achterban te hebben die bereid is projecten als deze financieel te willen ondersteunen. Een wijze Nederlandse man die al ruim 25 in Oeganda woont zegt dat het verstandig is te investeren in gebouwen. Het is dankzij deze gebouwen dat er activiteiten plaats gaan vinden. Activiteiten die zorgen voor een verbetering van de levensstandaard van de mensen hier, te beginnen met onderwijs voor de kinderen.

Van een andere wijze man komt de uitspraak; educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen (Nelson Mandela). The Pearls of Africa staat volledig achter deze uitspraak en heeft onderwijs daarom gekozen als belangrijkste doelstelling. Het verbeteren van de toegang tot onderwijs is één van de belangrijkste pijlers van onze stichting.

 

We willen van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die zijn of haar aandeel geleverd heeft in het mogelijk maken van de bouw van het klaslokaal! De mensen hier zouden zeggen: ’Weebale Nnyo’ oftewel hartelijk bedankt!


Ondernemende brugklassers VLC

 

Leerlingen van de brugklas van het Veenlandencollege beginnen binnenkort een eigen bedrijf. Daarin leren ze in groepjes van vier of vijf leerlingen wat het is om een onderneming te beginnen er daar geld mee te verdienen. Ze worden daarbij niet alleen geholpen door docenten maar ook door heuse ondernemers!

 

Het verdiende geld gaat naar een goed doel. Ook daarvoor heeft de school iets moois bedacht: de goede doelenmarkt. OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen is één van de doelen waar de leerlingen uit kunnen kiezen. Op 19 september waren we, samen met de acht andere doelen, te gast bij het Veenlandencollege om ons te presenteren tijdens de goede doelenmarkt.

 

De groepjes scholieren liepen langs om informatie te vragen over de diverse doelen. Een aantal had al een taakverdeling gemaakt, zo hebben wij al kennisgemaakt met een directeur en een boekhouder! Er was ook een groepje met gemeenschappelijke basis: hun ouders maken zelf jam. We vermoeden dat het de leerlingen nog wel zal tegenvallen dat fruit en geleisuiker geld kosten wat van de opbrengst afgetrokken moet worden…..

 

We hebben de leerlingen laten zien hoe belangrijk onderwijs is in armoedebestrijding: als je niet naar school gaat leer je niet lezen en schrijven. Als je niet kunt lezen en schrijven krijg je geen goede baan. Als je geen baan hebt ben je arm en kunnen je kinderen niet naar school. En dan begint het weer van voor af aan. Als de ondernemende leerlingen voor ons kiezen betalen ze mee aan een klaslokaal in Kidusu, Oeganda. Een klas voor een klas dus.

 

 

We kregen veel vragen over ons doel, het klaslokaal. Maar ook hele kritische vragen: Is het geld echt voor de school? Verdienen jullie er ook geld aan? Als jullie daar naartoe gaan, betaal je dat dan zelf? We hebben de leerlingen gerust kunnen stellen: al het geld dat zij (en wij!) ophalen voor ons doel, gaat rechtstreeks naar onderwijs in landen waar dat zo hard nodig is. Eén groepje meiden kwam al vertellen dat ze voor ons kiezen, nu maar hopen dat meer jonge ondernemers dat gaan doen!


ANBI status

Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde Venen is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting zijn hiermee aftrekbaar van de belasting.

 

RSIN nummer: 8019.97.203

 

Bestuurssamenstelling vindt u hier

 

Het Beleidsplan

Het beleid van SOS De Ronde Venen is door middel van samenwerking met lokale partners kleinschalige educatieprojecten te ondersteunen. Daardoor creeeren we mede verantwoordelijkheid voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten. Daarnaast is een beleidsdoelstelling om met diverse activiteiten en publicaties in De Ronde Venen voorlichting te geven over ontwikkelingssamenwerking.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders (en eventuele vrijwilligers) van de Stichting krijgen geen beloning voor werkzaamheden en/of onkostenvergoeding. Eventueel reel gemaakt kosten kunnen (beperkt) worden vergoed.

 

Doelstelling

Ons doel is:

•    Ondersteuning kleinschalige ontwikkelingssamenwerking

•    Stimuleren van samenwerking  op het gebied van educatie tussen rijk en arm 

•    Ondersteuning van Rondeveense initiatiefnemers van educatieprojecten

 

Activiteiten

Wij organiseren diverse activiteiten voor fondsenwerving en voorlichting.

 

Financiële verantwoording

Wij maken jaarlijks een jaarrekening op, u vindt ze op de website onder jaarverslagen.