SOSDRV stopt per 1 januari 2019

Na 25 jaar komt er een einde aan Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen. De afgelopen jaren hebben wij als nieuw bestuur getracht de stichting een nieuw leven proberen in te blazen. Helaas moeten wij constateren dat dit niet is gelukt, ondanks onze pogingen interesse te wekken bij serviceclubs, scholen en inwoners van De Ronde Venen. Het aantal vaste donateurs is blijven steken op zes. Nieuwe donateurs melden zich niet. Serviceclubs kiezen liever voor lokale projecten dan projecten ver van huis. Interesse voor onze lezingen en acties blijft uit. 

 

Het Veenlandencollege gaf ons vorig jaar de gelegenheid mee te doen aan haar goededoelenmarkt, hier waren wij heel blij mee, maar de opbrengst is te mager om onze organisatie voort te blijven zetten. We zien dat er steeds meer particuliere lokale initiatieven zijn voor projecten in ontwikkelingslanden. Internet en social media zijn hiervoor ideale communicatiemiddelen die ‘vroeger’ niet bestonden. Daardoor wordt de lokale financiële spoeling wel heel erg dun. De grootste inkomstenbron waar we op drijven is de gemeentelijke subsidie.

 

Daarom zal per 1 januari 2019 onze stichting officieel worden opgeheven. Hieronder kunt u zien waar u terecht kunt om onze projecten te blijven steunen. Want deze projecten stoppen natuurlijk niet.

 

North Coast Medical Training College

Website: http://www.northcoastmtc.net/

Bankrekeningnummer: EM03100037140531

 

Nepal Trust

Website: https://www.nepaltrust.org/

Bankrekeningnummer: NL26ABNA0469766727

 

Debrabant Secondary School

Website: http://www.holyuniontanzania.co.uk/

Bankrekeningnummer: IE57BOFI9016506633334

 


Rabo Fiets Sponsortocht

Het voorjaar zit in de lucht. Het is nog wat fris, maar we hebben er al van kunnen proeven: twee weken geleden was het ruim boven de 20 graden!  Bij mij gaat het dan kriebelen. Lenteweer is fietsweer! Heerlijk erop uit en genieten van het frisse groen en de beestjes in de wei. Fietsen is niet alleen leuk en gezond, maar ook een mooie manier om geld in te zamelen. En dat gaan heel veel mensen weer doen dit jaar. Ze fietsen de Alpe D’Huez of de Mont Ventoux en vragen om sponsoring per afgelegde afstand of beklimming.

Ook voor onze stichting is dit een leuke aanvulling voor de fondsen. Maar, wij houden het wat dichter bij huis met de Rabobank Sponsortocht. Dit jaar wordt deze op zaterdag 9 juni georganiseerd. Het is nog even weg, maar noteert u het toch alvast in uw agenda?
Onze stichting staat in de deelnemerslijst op nummer 50. Een prachtig getal, makkelijk te onthouden. Het enige dat u hoeft te doen is met uw fiets naar de inschrijfpost van de fietstocht te komen en nummer 50 als begunstigd doel aan te kruisen. De concurrentie is fors, want elke sportclub, stichting en vereniging doet mee. In 2017 is er hier in de Ronde Venen in totaal voor 78.950 euro bij elkaar gefietst door 4350 deelnemers voor 245 deelnemende verenigingen, stichtingen en scholen! 1170 mensen fietsten de route van 12 km, 2815 de route van 30 km en 365 de route van 100 km. Voor onze vereniging werd er in totaal 340 euro bij elkaar gefietst. Het enthousiasme van de mensen die voor ons fietsten was groot, dus we hop
en dat het dit jaar nog wat meer wordt. 

 

Daarom het verzoek, doet u mee op zaterdag 9 juni en vult u ons nummer 50 in? Dan zet u zich in voor  kinderen die het minder goed getroffen hebben met onderwijs. Uw bijdrage helpt, samen met het geld van andere donoren om hen toegang tot onderwijs te bieden. Kijk maar op onze website wat we allemaal doen. 

 


North Coast MTC projecten

Een van onze goede doelen is het North Coast Medical training College in Kenia. Zij hebben afgelopen jaar financiele steun van ons ontvangen en Marianne Darwinkel, directeur, bericht ons nu over de resultaten van die projecten.

 

“Het was misschien een moeizaam jaar, maar de steun en support – niet in het minst voor het studiefonds – hebben er voor gezorgd dat vele studenten door konden met hun studie en dat we hier en daar wat extra’s hebben kunnen doen in de gezondheidszorg voor de mensen in de omgeving.”

 

Community Health and Education Center

We kregen steun van Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen om het Community Health and Education Center (CHEC) af te werken en in te richten. Doel van het project is om te zorgen dat zwangere vrouwen uit de omgeving gemakkelijk toegang hebben tot standaardtesten om mogelijke zwangerschapgerelateerde problemen vroeg te herkennen. Bovendien willen we helpen de zorg voor chronische zieken te verbeteren. Vanuit het laboratorium kunnen we bepaalde testen aanbieden. Ook  konden we dankzij dit laboratorium een project met de lokale overheidskliniek starten om de zorg voor suikerziekte en hoge bloeddruk te verbeteren.

 

Bevallingssets

In de ziekenhuizen in Kilifi, Malindi en Mariakani bevallen gemiddeld bijna 40 vrouwen per dag en er was een groot tekort in de hoeveelheid medische middelen om bij de bevallingen te assisteren en infecties en andere problematiek te voorkomen. Dankzij de gulle bijdragen van o.a. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen werd dit project een groot succes! In totaal zijn er, in overleg met de ziekenhuizen, 26 basissets voor bevallingen, 12 sets met extra materialen (bijvoorbeeld as er gehecht moet worden etc.) en een aantal begeleidende materialen (uitzuigers, weegschalen, waterafstotende schorten etc.) gedoneerd aan de drie ziekenhuizen en aan twee kleinere gezondheidscentra. Onze studenten kunnen nu met adequate materialen hun praktijkervaring opdoen.

 

Als stichting zijn wij blij en trots dat onze donaties zo goed terecht gekomen zijn en we daarmee aan een mooie toekomst voor vele jonge Kenianen kunnen bijdragen.


Holy Union Sisters Dar es Salaam

We financieren educatieprojecten waaraan mensen werken die we kennen of waarmee mensen die wij kennen warme banden hebben. Het is altijd fijn als de harde werkers aan door ons gefinancierde projecten Nederland bezoeken zodat we uit de eerste hand de vorderingen en resultaten kunnen horen. Begin februari was zr Annette Farrell in Nederland. we hadden het genoegen om haar te ontmoeten.

 

Zr Annette Farrell is lid van de Holy Union Sisters, een Ierse congregatie. Zij is werkzaam in Dar es Salaam in Tanzania. Al sinds jaar en dag ontvangt Zr. Annette geld van onze stichting. Er is een jaarlijkse bijdrage voor de betaling van schoolgeld voor de allerarmsten. In het verleden is ook de bouw van leslokalen en de inrichting daarvoor door ons gefinancierd.

 

Tanzania telt ruim 50 miljoen inwoners, bijna de helft daarvan is jonger dan 15 jaar. Dat stelt de overheid voor een immense uitdaging op het gebied van onderwijs. In 2000 werd het Millenium Project opgezet met als doel te zorgen voor gratis basisonderwijs voor ieder kind.  Er werd voortvarend te werk gegaan met nieuwe schoolgebouwen en opleidingen voor onderwijzend personeel. Het aantal kinderen groeide echter zo snel, dat op dit moment de scholen overbevolkt zijn.

 

Vanaf het eerste begin, hebben de zusters van de Holy Union congregatie zich gericht op het verbeteren van onderwijs en dat doen zij nog steeds. Het is bewonderenswaardig met welk doorzettingsvermogen en ongelooflijke bevlogenheid zij stapje voor stapje verder komen. In de afgelopen 16 jaar zijn openbare scholen opgericht met hulp van de zusters: Maji Matitu Kindergarten en Primary, Saku Primary en Churwy Primary. Samen geven zijn les aan meer dan 10.000 kinderen! Een fantastische prestatie die we als stichting graag blijven ondersteunen.

 

 


ANBI status

Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde Venen is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting zijn hiermee aftrekbaar van de belasting.

 

RSIN nummer: 8019.97.203

 

Bestuurssamenstelling vindt u hier

 

Het Beleidsplan

Het beleid van SOS De Ronde Venen is door middel van samenwerking met lokale partners kleinschalige educatieprojecten te ondersteunen. Daardoor creeeren we mede verantwoordelijkheid voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten. Daarnaast is een beleidsdoelstelling om met diverse activiteiten en publicaties in De Ronde Venen voorlichting te geven over ontwikkelingssamenwerking.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders (en eventuele vrijwilligers) van de Stichting krijgen geen beloning voor werkzaamheden en/of onkostenvergoeding. Eventueel reel gemaakt kosten kunnen (beperkt) worden vergoed.

 

Doelstelling

Ons doel is:

•    Ondersteuning kleinschalige ontwikkelingssamenwerking

•    Stimuleren van samenwerking  op het gebied van educatie tussen rijk en arm 

•    Ondersteuning van Rondeveense initiatiefnemers van educatieprojecten

 

Activiteiten

Wij organiseren diverse activiteiten voor fondsenwerving en voorlichting.

 

Financiële verantwoording

Wij maken jaarlijks een jaarrekening op, u vindt ze op de website onder jaarverslagen.