Bevallingssets gearriveerd in Kenia!

North Coast Medical Training College in Kenia is één van de projecten die wij als stichting steunen. Het is een hogeschool die de Nederlands arts Marianne Darwinkel in 2012 met drie Keniase collega’s startte.

 

Doel: de gezondheidszorg in Kenia verbeteren door goede en praktijkgerichte training.

 

De school voorziet in een behoefte. De 19 studenten die in 2012 startten, zijn vorig jaar afgestudeerd en beëindigen op dit moment hun coschappen. 98 % zal binnen een maand een baan vinden. Inmiddels telt de school 350 studenten. Eén van de opleidingen die de school aanbiedt is verloskunde. Een vakgebied dat nog zwaar onderontwikkeld is in het land. De babysterfte bij geboorte ligt in Kenia ruim tien keer (!) zo hoog als in Nederland.

 

Door het bieden van goed onderwijs, wil North Coast MTC de kennis van verloskunde vergroten. Naast theorie biedt de school veel aandacht aan de praktijk: een zwangerschap en bevalling begeleiden kun je niet alleen leren vanuit de boeken. De studenten lopen daarom al vanaf het eerste jaar stage bij gezondheidscentra en klinieken. Maar om het vak goed te leren, zijn de ook juiste medische instrumenten nodig. En die ontbreken bij veel klinieken. Marianne riep daarom een paar maanden geleden onze hulp in. Zou Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen kunnen helpen bij de aanschaf van dertig bevallingsets, zodat de studenten met de juiste hulpmiddelen hun stage konden doorlopen? De kosten van bijna 4000 euro kon de school zelf echt niet ophoesten.

 

Na kort overleg besloten we te doneren. Dit geld zou zich dubbel en dwars terugverdienen: niet alleen zouden het studenten helpen op een juiste manier bevallingen te begeleiden, maar ook kan het juiste instrumentarium het leven van een baby en zijn moeder redden en uiteindelijk de babysterfte in Kenia helpen terug te dringen. De bevallingssets zijn inmiddels aangeschaft.

 

Namens Marianne willen wij al onze donateurs en fietsers van de Rabo fietstocht die onze stichting als begunstigde hebben opgegeven, bedanken voor hun bijdrage hieraan!

 

 

Marije Harmsen


Zaterdag 10 juni: Rabo Fietstocht

Zaterdag 10 juni doen wij mee met de Rabo fietstocht in De Ronde Venen. Onze stichting staat op nummer 49 op de lijst. U kunt dit nummer aankruisen en uw bij elkaar gefietste geld zal ten gunste van onze projecten komen.

 

We hopen op een grote opkomst!


Fietsen voor kennis!

Ik ben een moeder van twee jonge kinderen en samen met mijn man probeer ik hen een goede toekomst te geven. Daar zijn we dag en nacht mee bezig: eten geven, verzorgen, slapen, maar ook leren. Ik merk dat mijn kinderen een continue leerproces doormaken. Ze leren eten, praten, tellen, zingen, lezen, rennen en klimmen. Zo gaat het iedere dag een stukje verder. Dat leren ze onder anderen van mij en mijn man, maar ook van hun omgeving; op het dagverblijf en in de speeltuin of bij vriendjes. En later zullen ze naar school gaan en zeer waarschijnlijk gaan studeren.

 

Wat een voorrecht om als kind zo op te mogen groeien! Ik heb zelf ook van dat voorrecht genoten en het heeft mij op een prachtige positie in mijn leven gebracht: goede baan, mooi huis en een leuk gezin.

 

Ieder kind verdient zo’n voorrecht.

 

En daarom ben ik bestuurslid van Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen. Wij steunen educatie projecten in ontwikkelingslanden en planten daarmee het zaadje voor een toekomst vol kennis. Die kennis brengt kinderen en jonge mensen verder; ze leren kritisch na te denken en worden zelfstandig en onafhankelijk. Dat stelt ze in staat om zelf een mooie positie in het leven te verwerven.

 

Onze stichting werft fondsen voor scholen die primair, secundair en zelfs tertiair onderwijs aanbieden. Soms steunen we de scholieren door hun schoolgeld te betalen, dan weer financieren we de bouw van een klaslokaal of zorgen we er voor dat er lesmaterialen aangekocht kunnen worden. Al deze organisaties hebben lokale vertegenwoordigers die de projecten kunnen begeleiden en persoonlijk contact met ons onderhouden. Op deze manier kunnen we controleren of onze donaties goed terechtkomen.

 

Nu de zomer weer voor de deur staat, doen wij mee met de Rabo Fietstocht op zaterdag 10 juni aanstaande. Ikzelf ga met mijn hele familie meefietsen. Kinderen in de zitjes achterop en wij trappen maar! Het is een leuke en eenvoudige manier om geld in te zamelen en bovendien ook nog eens gezond! Zoals een verzekeraar zegt: We All Benefit! Doet u ook mee? Meld u zaterdag 10 juni aan bij een van de startpunten van Rabobank en vul onze stichting in als begunstigde van uw noeste trapwerk. Wij zijn u zeer dankbaar.

 

Rieneke Wabbijn

 


ANBI status

Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde Venen is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting zijn hiermee aftrekbaar van de belasting.

 

RSIN nummer: 8019.97.203

 

Bestuurssamenstelling vindt u hier

 

Het Beleidsplan

Het beleid van SOS De Ronde Venen is door middel van samenwerking met lokale partners kleinschalige educatieprojecten te ondersteunen. Daardoor creeeren we mede verantwoordelijkheid voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten. Daarnaast is een beleidsdoelstelling om met diverse activiteiten en publicaties in De Ronde Venen voorlichting te geven over ontwikkelingssamenwerking.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders (en eventuele vrijwilligers) van de Stichting krijgen geen beloning voor werkzaamheden en/of onkostenvergoeding. Eventueel reel gemaakt kosten kunnen (beperkt) worden vergoed.

 

Doelstelling

Ons doel is:

•    Ondersteuning kleinschalige ontwikkelingssamenwerking

•    Stimuleren van samenwerking  op het gebied van educatie tussen rijk en arm 

•    Ondersteuning van Rondeveense initiatiefnemers van educatieprojecten

 

Activiteiten

Wij organiseren diverse activiteiten voor fondsenwerving en voorlichting.

 

Financiële verantwoording

Wij maken jaarlijks een jaarrekening op, u vindt ze op de website onder jaarverslagen.