Ondernemende brugklassers VLC

 

Leerlingen van de brugklas van het Veenlandencollege beginnen binnenkort een eigen bedrijf. Daarin leren ze in groepjes van vier of vijf leerlingen wat het is om een onderneming te beginnen er daar geld mee te verdienen. Ze worden daarbij niet alleen geholpen door docenten maar ook door heuse ondernemers!

 

Het verdiende geld gaat naar een goed doel. Ook daarvoor heeft de school iets moois bedacht: de goede doelenmarkt. OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen is één van de doelen waar de leerlingen uit kunnen kiezen. Op 19 september waren we, samen met de acht andere doelen, te gast bij het Veenlandencollege om ons te presenteren tijdens de goede doelenmarkt.

 

De groepjes scholieren liepen langs om informatie te vragen over de diverse doelen. Een aantal had al een taakverdeling gemaakt, zo hebben wij al kennisgemaakt met een directeur en een boekhouder! Er was ook een groepje met gemeenschappelijke basis: hun ouders maken zelf jam. We vermoeden dat het de leerlingen nog wel zal tegenvallen dat fruit en geleisuiker geld kosten wat van de opbrengst afgetrokken moet worden…..

 

We hebben de leerlingen laten zien hoe belangrijk onderwijs is in armoedebestrijding: als je niet naar school gaat leer je niet lezen en schrijven. Als je niet kunt lezen en schrijven krijg je geen goede baan. Als je geen baan hebt ben je arm en kunnen je kinderen niet naar school. En dan begint het weer van voor af aan. Als de ondernemende leerlingen voor ons kiezen betalen ze mee aan een klaslokaal in Kidusu, Oeganda. Een klas voor een klas dus.

 

 

We kregen veel vragen over ons doel, het klaslokaal. Maar ook hele kritische vragen: Is het geld echt voor de school? Verdienen jullie er ook geld aan? Als jullie daar naartoe gaan, betaal je dat dan zelf? We hebben de leerlingen gerust kunnen stellen: al het geld dat zij (en wij!) ophalen voor ons doel, gaat rechtstreeks naar onderwijs in landen waar dat zo hard nodig is. Eén groepje meiden kwam al vertellen dat ze voor ons kiezen, nu maar hopen dat meer jonge ondernemers dat gaan doen!


Nieuw project: Pearls of Africa!

Wij financieren educatieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners die medeverantwoordelijkheid nemen voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten.

Een nieuwe partner is The Pearls of Africa. Deze stichting stelt zich ten doel fondsen te werven voor projecten in de meest arme dorpjes rondom de stad Jinja (Oeganda), op het gebied van scholing, medische zorg, woonomstandigheden en voorlichting voor kansarmen. De stichting is opgezet door Remco en Joanne Kwint (zij komt uit Mijdrecht) die in 2013 met hun kinderen naar Oeganda zijn vertrokken om zich daar belangeloos in te zetten voor de lokale bevolking.

 

Klaslokaal

The Pearls of Africa heeft onze stichting gevraagd een mooi project te helpen realiseren: de bouw van een klaslokaal waarmee kansarme kinderen toegang kunnen krijgen tot onderwijs. In het dorpje Kidusu in het zuiden van Oeganda gaan 3 van de 10 kinderen niet naar school. De families uit dit dorp kunnen het schoolgeld simpelweg niet betalen. Het gevolg is dat de kinderen geen onderwijs kunnen volgen, waarmee hun kans op een behoorlijk inkomen in de toekomst vrijwel nihil is. Zo blijft de armoede in stand.

Om deze negatieve vicieuze cirkel te kunnen doorbreken, is vorig jaar een kleuterschool in het dorp opgericht, specifiek voor kinderen uit kansarme gezinnen. Voor deze school hoeft, waar dat echt niet gaat, geen schoolgeld betaald te worden. In mei 2016 zijn de eerste drie klaslokalen gerealiseerd. Om er nu voor te zorgen dat de leerlingen na de kleuterschool kunnen doorstromen naar het basisonderwijs, zijn nieuwe lokalen nodig. OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen heeft besloten één van deze lokalen te financieren.

De beoogde bouw van het klaslokaal voor de eerst klas van de basisschool zorgt ervoor dat zo’n 50 tot 75 leerlingen een kans krijgen op goed onderwijs. Hiermee doorbreken we de vicieuze armoedecirkel: de kinderen kunnen de schoolperiode doorlopen, krijgen hiermee uitzicht op een inkomen en kunnen daarmee zelf hun familie onderhouden en in de toekomst hun eigen kinderen naar school laten gaan.

 

Helpt u ons mee dit klaslokaal te realiseren?


Bevallingssets gearriveerd in Kenia!

North Coast Medical Training College in Kenia is één van de projecten die wij als stichting steunen. Het is een hogeschool die de Nederlands arts Marianne Darwinkel in 2012 met drie Keniase collega’s startte.

 

Doel: de gezondheidszorg in Kenia verbeteren door goede en praktijkgerichte training.

 

De school voorziet in een behoefte. De 19 studenten die in 2012 startten, zijn vorig jaar afgestudeerd en beëindigen op dit moment hun coschappen. 98 % zal binnen een maand een baan vinden. Inmiddels telt de school 350 studenten. Eén van de opleidingen die de school aanbiedt is verloskunde. Een vakgebied dat nog zwaar onderontwikkeld is in het land. De babysterfte bij geboorte ligt in Kenia ruim tien keer (!) zo hoog als in Nederland.

 

Door het bieden van goed onderwijs, wil North Coast MTC de kennis van verloskunde vergroten. Naast theorie biedt de school veel aandacht aan de praktijk: een zwangerschap en bevalling begeleiden kun je niet alleen leren vanuit de boeken. De studenten lopen daarom al vanaf het eerste jaar stage bij gezondheidscentra en klinieken. Maar om het vak goed te leren, zijn de ook juiste medische instrumenten nodig. En die ontbreken bij veel klinieken. Marianne riep daarom een paar maanden geleden onze hulp in. Zou Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen kunnen helpen bij de aanschaf van dertig bevallingsets, zodat de studenten met de juiste hulpmiddelen hun stage konden doorlopen? De kosten van bijna 4000 euro kon de school zelf echt niet ophoesten.

 

Na kort overleg besloten we te doneren. Dit geld zou zich dubbel en dwars terugverdienen: niet alleen zouden het studenten helpen op een juiste manier bevallingen te begeleiden, maar ook kan het juiste instrumentarium het leven van een baby en zijn moeder redden en uiteindelijk de babysterfte in Kenia helpen terug te dringen. De bevallingssets zijn inmiddels aangeschaft.

 

Namens Marianne willen wij al onze donateurs en fietsers van de Rabo fietstocht die onze stichting als begunstigde hebben opgegeven, bedanken voor hun bijdrage hieraan!

 

 

Marije HarmsenANBI status

Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde Venen is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting zijn hiermee aftrekbaar van de belasting.

 

RSIN nummer: 8019.97.203

 

Bestuurssamenstelling vindt u hier

 

Het Beleidsplan

Het beleid van SOS De Ronde Venen is door middel van samenwerking met lokale partners kleinschalige educatieprojecten te ondersteunen. Daardoor creeeren we mede verantwoordelijkheid voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten. Daarnaast is een beleidsdoelstelling om met diverse activiteiten en publicaties in De Ronde Venen voorlichting te geven over ontwikkelingssamenwerking.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders (en eventuele vrijwilligers) van de Stichting krijgen geen beloning voor werkzaamheden en/of onkostenvergoeding. Eventueel reel gemaakt kosten kunnen (beperkt) worden vergoed.

 

Doelstelling

Ons doel is:

•    Ondersteuning kleinschalige ontwikkelingssamenwerking

•    Stimuleren van samenwerking  op het gebied van educatie tussen rijk en arm 

•    Ondersteuning van Rondeveense initiatiefnemers van educatieprojecten

 

Activiteiten

Wij organiseren diverse activiteiten voor fondsenwerving en voorlichting.

 

Financiële verantwoording

Wij maken jaarlijks een jaarrekening op, u vindt ze op de website onder jaarverslagen.